is inhoudelijk zeer sterk en combineert dat met analytisch inzicht en vakkennis in met name Order to Cash. Hij beschikt over veel tool- en proceskennis in diverse omgevingen.